Vítajte na stránkach obce Lopuchov
 

Dnes je

Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Lopúchov 

Obec Lopúchov leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd. Kataster obce sa nachádza v malebnom údolí Stulianskeho potoka. Lopúchovský chotár ma mierne zvlnený pahorkatý povrch, severnej časti mierne členitý, v južnej časti ho tvoria vrstvy treťohorného flyšu a svahové hliny.

Chceme Vám prinášať dôležité informácie o kultúrnych, spoločenských, športových aktivitách ako aj o celkovom dianí  v našej obci.

Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte.

 

 

Upozornenie

 Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok.

 Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@lopuchov.sk

Prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou
na uskutočnenie stavebných prác podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 Výzva na predloženie ponuky

 Predmet zákazky:
Dom smútku Lopuchov

error loading iconCelá výzva...

 

Ikona zip Prílohy: výkaz-výmer, zdravotechnika, elektroinštalacia

 

Ikona zip

Projektová dokumentácia

 

Zverejnené 10.11.2017

Vypaľovanie trávy

error loading iconViac informácií tu...

Finančný rozpočet obce na rok 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019

error loading iconRrozpočet obce na rok 2017

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Obec Lopúchov

zverejňuje

v náväznosti na § 9a odst. 8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Lopúchov

1. Pozemok v intraviláne k.ú.obce Lopúchov. Predaj pozemku parc. EKN 803/302 o výmere 13 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, za celkovú kúpnu cenu 1 euro.

2. Pozemok v intraviláne k.ú. obce Lopúchov . Predaj pozemku parc. EKN 803/402 o výmere 13 m2, kultúra pozemku - ostatná plocha, za celkovú kúpnu cenu 1 euro.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku zastavaného súkromnou stavbou rodinného domu súp.č. 26.

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Lopúchove, č. tel. 054 – 4792101, 4882316

Internetová tržnica Farmička.sk

Logo Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať služby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým internetová tržnica venovaná inzercii všetkého čo s vidiekom a gazdovaním súvisí – predovšetkým ovocia, zeleniny, rôznych druhov jedla a nápojov a aj remeselných výrobkov, zvierat a služieb. Pridávanie ponúk je bezplatné, po vyplnení niekoľkých povinných polí sa ponuka automaticky zobrazí pod kategóriou, ktorú predajca zvolil. Záujemca o produkt či službu môže predajcu kontaktovať buď telefonicky alebo prostredníctvom jednoduchého formulára na stránke. Farmička.sk by nemala potravinám zo slovenských miest a obcií. Jeden zo zakladateľov Farmička.sk Jaroslav Hric hovorí: „Veľmi sa mi páči ako si napríklad Švajčiari alebo Rakúšania dokážu vážiť svoje produkty. Výrobky malých farmárov a ich rôzne špeciality nepovažujú za produkt nižšej kvality ako v obchode, ale práve naopak, sú zákazníkmi vyhľadávané, pretože sú nielen pekne zabalené, ale najmä chutné a často aj s informáciou ako produkt vznikol a akú má tradíciu. Prečo niečo také nefunguje na Slovensku?“ Farmička.sk je byť len o predaji, ale mala by byť aj ľuďoch a komunite, ktorá zdieľa podobné hodnoty. Na stránke tak nájdete aj pozvania na zaujímavé podujatia v regiónoch a články o gastronomických a regionálnych zaujímavostiach. 

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Sekčov-Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
329

Prvá písomná zmienka
1345

Matričný úrad
Raslavice

 

Kontakt

Lopuchov č. 85

086 41 Raslavice

Telefón
+421 54 47 92 101

E-mail
lopuchov@lopuchov.sk
starosta@lopuchov.sk
lopuchov@stonline.sk


 

Logo

Logo Farmička.sk

 

TOPlist