Vítajte na stránkach obce Lopuchov
 

Dnes je

Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

 

Lopúchov 

Obec Lopúchov leží v juhozápadnej časti Nízkych Beskýd. Kataster obce sa nachádza v malebnom údolí Stulianskeho potoka. Lopúchovský chotár ma mierne zvlnený pahorkatý povrch, severnej časti mierne členitý, v južnej časti ho tvoria vrstvy treťohorného flyšu a svahové hliny.

Chceme Vám prinášať dôležité informácie o kultúrnych, spoločenských, športových aktivitách ako aj o celkovom dianí  v našej obci.

Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte.

 

Upozornenie

 Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok.

 Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@lopuchov.sk

Kompletné výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky
1. kolo

Link na výsledky volieb...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
informácia pre voliča

Dátum a čas konania volieb 
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 16.3.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

Ak sa prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 30.03.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

error loading iconCelá informácia tu...

Oznámenie

o zverejnení emailovej adresy obce Lopuchov na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  

lopuchov@stonline.sk

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky
2. kolo

1.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

2.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

 

Voľby 
do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky  sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. 

 

error loading iconCelý oznam tu ....

Oznámenie

o zverejnení emailovej adresy obce Lopuchov na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  

lopuchov@stonline.sk

7.2.2019

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Do obecného zastupiteľstva v Lopuchove boli zvolený:

Imrich Sralik,
Kresťanskodemokratické hnutie, 130 hlasov
Ľuboš Tkačik,
Smer - sociálna demokracia, 129 hlasov
Ing. Milan Novotný, 
Kresťanskodemokratické hnutie, 120 hlasov
Mgr. Jozef Goliaš,
Kresťanskodemokratické hnutie, 94 hlasov
Stanislav Vavrek,
Kresťanskodemokratické hnutie, 92 hlasov

Za starostu obce Lopuchov bol zvolený:

Ing. František Palko,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, 117 hlasov

 

 

Výzva

Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

error loading iconCelá výzva tu...

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň

 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

error loading iconCelý dokument

Policajný zbor SR upozorňuje

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

error loading iconCelé upozornenie

 

 Návrh Kupnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti

error loading iconCelý návrh...

 

Zverejnené 20.8.2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Bardejov
od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Obec Lopuchov

z v e r e j ň u j  e

v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č. 19/2018  zo dňa 18.5.2018 
a v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce Lopúchov

oznámenie o kúpe nehnuteľného majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Lopúchov

error loading icon Cela výzva...

 

Zverejnené 18.5.2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

 

Prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou
na uskutočnenie stavebných prác podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

 Výzva na predloženie ponuky

 Predmet zákazky:
Dom smútku Lopuchov

error loading iconCelá výzva...

 

Ikona zip Prílohy: výkaz-výmer, zdravotechnika, elektroinštalacia

 

Ikona zip

Projektová dokumentácia

 

Zverejnené 10.11.2017

Vypaľovanie trávy

error loading iconViac informácií tu...

Finančný rozpočet obce na rok 2017 a návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019

error loading iconRrozpočet obce na rok 2017

 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Obec Lopúchov

zverejňuje

v náväznosti na § 9a odst. 8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v k.ú. Lopúchov

1. Pozemok v intraviláne k.ú.obce Lopúchov. Predaj pozemku parc. EKN 803/302 o výmere 13 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, za celkovú kúpnu cenu 1 euro.

2. Pozemok v intraviláne k.ú. obce Lopúchov . Predaj pozemku parc. EKN 803/402 o výmere 13 m2, kultúra pozemku - ostatná plocha, za celkovú kúpnu cenu 1 euro.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku zastavaného súkromnou stavbou rodinného domu súp.č. 26.

Bližšie informácie na Obecnom úrade v Lopúchove, č. tel. 054 – 4792101, 4882316

Internetová tržnica Farmička.sk

Logo Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať služby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým internetová tržnica venovaná inzercii všetkého čo s vidiekom a gazdovaním súvisí – predovšetkým ovocia, zeleniny, rôznych druhov jedla a nápojov a aj remeselných výrobkov, zvierat a služieb. Pridávanie ponúk je bezplatné, po vyplnení niekoľkých povinných polí sa ponuka automaticky zobrazí pod kategóriou, ktorú predajca zvolil. Záujemca o produkt či službu môže predajcu kontaktovať buď telefonicky alebo prostredníctvom jednoduchého formulára na stránke. Farmička.sk by nemala potravinám zo slovenských miest a obcií. Jeden zo zakladateľov Farmička.sk Jaroslav Hric hovorí: „Veľmi sa mi páči ako si napríklad Švajčiari alebo Rakúšania dokážu vážiť svoje produkty. Výrobky malých farmárov a ich rôzne špeciality nepovažujú za produkt nižšej kvality ako v obchode, ale práve naopak, sú zákazníkmi vyhľadávané, pretože sú nielen pekne zabalené, ale najmä chutné a často aj s informáciou ako produkt vznikol a akú má tradíciu. Prečo niečo také nefunguje na Slovensku?“ Farmička.sk je byť len o predaji, ale mala by byť aj ľuďoch a komunite, ktorá zdieľa podobné hodnoty. Na stránke tak nájdete aj pozvania na zaujímavé podujatia v regiónoch a články o gastronomických a regionálnych zaujímavostiach. 

Zoznam lekárov v Prešovskom kraji

Portál www.navstevalekara.sk obsahuje kontakty základne informacie na lekárov a kontakty na pohotovstne služby v okoli našej obci.

Logo

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 16:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Sekčov-Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
329

Prvá písomná zmienka
1345

Matričný úrad
Raslavice

 

Kontakt

Lopuchov č. 85

086 41 Raslavice

Telefón
+421 54 47 92 101

E-mail
lopuchov@lopuchov.sk
starosta@lopuchov.sk
lopuchov@stonline.sk


 

Logo

Logo Farmička.sk

 

TOPlist